Projekt

Zajmujemy się projektowaniem klimatyzacji, wentylacji i systemów oczyszczania powietrza.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – czyli w skrócie “rekuperacja”, powinna zostać wykonana na podstawie projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Prawidłowo wykonany projekt instalacji wentylacyjnej powinien zawierać:

  • obliczenia bilansu powietrza,

  • sposób prowadzenia i średnice kanałów wentylacyjnych,

  • umiejscowienie centrali wentylacyjnej, czerpni, wyrzutni, elementów nawiewnych i wywiewnych,

  • parametry centrali wentylacyjnej,

  • wskazanie możliwych do usunięcia kanałów wentylacji grawitacyjnej.

  • opis techniczny zawierający sposób i zasadę działania, zestawienie materiałów poszczególnych elementów systemu

uu3

Brak projektu uniemożliwia wykonanie prawidłowo działającej instalacji i zachowanie parametrów takich jak:

  • ilość wymienianego powietrza,

  • prędkość przepływu powietrza,

  • głośność pracy instalacji.

Zainteresowany współpracą?

Wypełnij i wyślij formularz kontaktowy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!